Přeskočit k navigaci »Ochrana osobních údajů

Úvod k ochraně osobních údajů

Společnost ATTIC–N Reality s.r.o. si uvědomuje důvěrnost osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.

Nakládání s osobními údaji

Společnost ATTIC–N Reality s.r.o. získává osobní údaje osob prostřednictvím elektronických formulářů webových stránek www.atticn.cz. Jejich vyplněním a odesláním dáváte společnosti ATTIC–N Reality s.r.o. souhlas k jejich zpracování. Osoby poskytující důvěrné informace berou na vědomí, že svůj souhlas se zpracováním mohou kdykoliv odvolat (jakýmkoliv způsobem) a společnost ATTIC–N Reality s.r.o. příslušné údaje neodkladně zlikviduje.

Prohlášení

Společnost ATTIC–N Reality s.r.o. jako provozovatel stránek www.atticn.cz, tímto informuje subjekty poskytující jí důvěrné informace, že veškeré údaje získané výše uvedeným způsobem považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro svou vlastní potřebu, a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě nebo společnosti.

Prohlášení je platné od 1.1.2015 do odvolání.

 
 

Webstudio Pecher