Přeskočit k navigaci »Naše služby

Zprostředkování prodeje, koupě a pronájmů nemovitostí

Jedná se o základní metodu vyhledávání zájemců o koupi nebo pronájem či prodej majetku. Její úspěšnost spočívá především v profesionální analýze majetku, jeho prezentaci na trhu a schopnosti akcentovat výhody při jeho koupi. Dále ve správném určení ceny a stanovení dalších právních a obchodních podmínek pro koupi nemovitosti. Neodmyslitelnou součástí každé transakce je právní servis, tj. vedení případu od prvopočátku až po předání novému majiteli, včetně poradenství a obstarání všech nutných předpokladů po převod nemovitosti.

Jednou z nejvýhodnějších služeb naší realitní kanceláře pro klienta je EXKLUZIVNÍ PRODEJ NEMOVITOSTI:

 • získáte nadstandardní péči osobního makléře
 • nemovitost dostane výsadní postavení na inzertních plochách realitní kanceláře
 • nemovitost nabízí pouze naše realitní kancelář (klient se tak vyhne neustálému a hlavně nepříjemnému tlaku realitních makléřů, kteří často porušují etický kodex realitních kanceláří)
 • veškeré dohody a závazky zajišťuje smluvní dokument

Právní servis

Pro klienty zajišťujeme právní servis v oblasti nemovitostí. Garantujeme kvalitní servis u veškerých smluvních i finančních záležitostí. Díky mnohaletým zkušenostem na trhu s nemovitostmi jsme schopni zabezpečit kompletní právní servis při koupi, prodeji i pronájmu Vaší nemovitosti:

 • zajištění potřebných právních dokumentů z katastru nemovitostí - list vlastnictví, snímek pozemkové mapy, nabývací titul apod.
 • prověření využitelnosti pozemků dle příslušných územních plánů dané lokality
 • zajištění stavební dokumentace k nemovitostem z archivu příslušného stavebního úřadu
 • zajištění dělení pozemků pomocí geometrických plánů, popř. vytyčení hranic pozemků pomocí vytyčovacích protokolů
 • pomoc při oddlužování zadlužených nemovitostí, řešení exekucí váznoucích na nemovitostech, poskytování půjček včetně vypracování potřebné smluvní agendy
 • zajišťování financování nemovitostí za pomoci bankovního i nebankovního sektoru, spolupráce s bankami v případě, že klient financuje nákup nemovitosti pomocí hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření
 • příprava veškerých smluvních dokumentů - rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene, návrh na vklad vlastnických práv, výmazy omezení vlastnických práv, nájemní smlouva, dohoda o převodu členských práv a povinností, kontrola smluv zástavních a úvěrových, komunikace a aktivní spolupráce při přípravě smluv o úschově s notáři, advokáty, bankami apod.
 • řešení problematiky spojené s podílovým spoluvlastnictvím - výzvy k uplatnění předkupního práva apod.
 • řešení problematiky prodeje jedné nemovitosti provázaného na nákup jiné
 • pomoc při nákupu privatizovaných nemovitostí, případně zajištění financování tohoto nákupu, popř. následný jejich prodej
 • doručování dokumentů a listin do katastru nemovitostí, družstvům, bankám, notářům
 • vypracování daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí, popř. doručení tohoto přiznání příslušnému finančnímu úřadu

Úschova peněz

Chráníme vaše peníze prostřednictvím úschovy banky, notářské úschovy nebo advokátní úschovy. Smlouva o úschově peněz je uzavírána v písemné formě.

Důvody k úschově peněz:

 • jistota splnění peněžitého závazku smluvním partnerem (kupní cena)
 • jistota splnění smluvního závazku smluvním partnerem (vklad vlastnického práva, přechod vlastnického práva)
 • jistota splnění smluvního závazku k úhradě daně (převodu nemovitostí při prodeji či darování)
 • jistota splnění smluvního závazku třetí osobě (bance, realitní kanceláři, advokátovi, atd.)

Finanční poradenství

 • odhady nemovitostí
 • zajištění financování nemovitosti (hypotéky, stavební spoření, úvěry, půjčky apod.)
 • zpracování daňových přiznání
 • zajištění znaleckého posudku pro potřeby bankovních ústavů i finančních úřadů
 • pojištění nemovitosti

Zajistíme průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

PENB informuje kupujícího o charakteristických spotřebách energií v budově (vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, svícení a spotřebiče). Povinnost zajištění zpracování PENB má dle zákona:

 • vlastník budovy či jednotky
 • společenství vlastníků jednotek

PENB »

Developerské projekty

Realitní kancelář ATTIC–N Reality ve spolupráci se společností FORM–N Inženýring s.r.o. poskytuje také kompletní servis v oblasti v rezidenčních nemovitostí, tj. zajistíme pozemky, vyřídíme územní rozhodnutí, stavební povolení, zasíťování, výstavbu a prodej vzniklých domů či bytů. Máme dlouhodobý stálý tým spolupracovníků – právníků, projektantů a stavařů.

Realizované developerské projekty »

Převod bytového družstva na společenství vlastníků jednotek

Poskytujeme služby spojené s převodem bytů do osobního vlastnictví, vypracujeme:

 • prohlášení vlastníka budovy
 • smlouvy o převodu bytu do vlastnictví člena družstva, zápis do katastru nemovitostí
 • stanovy společenství vlastníků
 • návrh na zápis v rejstříku společenství
 • další dokumenty související se zasedáním shromáždění, zasedáním výboru (pozvánky, zápisy, prezenční listiny atd.)

Kontakt na ATTIC-N Reality s.r.o. »

 
 

Webstudio Pecher